Sjukvård i Mexiko

Svenska medborgare har rätt till akutvård vid offentliga sjukvårdsinrättningar i Mexiko. Kvalitén på den offentliga vården kan vara undermålig och att ha en fullgod reseförsäkring är mycket viktigt eftersom man med den kan söka hjälpa vid privata sjukvårdsinrättningar med högre standard. Utan försäkring måste du kunna visa att du själv kan betala för vården.

Alla större sjukhus i Mexiko accepterar VISA och Mastercard.

klinik mexiko

Larmnummer

Larmnumret för akutvård i Mexiko är 911.

Vaccinationer

Viktigt: Kontakta alltid en vaccinationsmottagning för att få individuell rådgivning inför resan. Nedanstående är bara allmänna rekommendationer.

Har du grundläggande skydd?

Börja med att kontrollera att du har det grundläggande vaccinationsskydd som rekommenderas i Sverige, inklusive vaccination mot polio, stelkramp och difteri. Tänk också på att både mässling, påssjuka och röda hund förekommer i Mexiko, så om du saknar skydd mot dessa sjukdomar, ta upp det med vaccinationsmottagningen i god tid innan resan för att få individuell rådgivning.

Rekommendation för turistande i stadsmiljö i Mexiko

  • Vaccination mot hepatit A
  • Vaccination mot hepatit B om du ämnar stanna under en längre period eller besöka riskländer upprepade gånger
  • För vissa riskgrupper rekommenderas koleravaccinet Dukoral

Rekommendation för turistande på landsbygden i Mexiko

  • Vaccination mot hepatit A
  • Vaccination mot hepatit B om du ämnar stanna under en längre period eller besöka riskländer upprepade gånger
  • För vissa riskgrupper rekommenderas koleravaccinet Dukoral

Övrigt

  • Om det finns förhöjd risk för kontakt med djur som kan vara infekterade med rabies rekommenderas rabiesvaccination.
  • Det förekommer tyfoidfeber i Mexiko. Kontakta en vaccinationsmottagning för att få individuell rådgivning rörande eventuell vaccination.
  • Profylaxbehandling med malariatabletter kan vara aktuellt för vissa sorters besök i Mexiko. Kontakta en vaccinationsmottagning för individuell rådgivning.
  • Förutom malaria kan även denguefeber, chikungunya och zika spridas av myggor i Mexiko och sjukdomarna förekommer både i städer och på landsbygden. Man bör därför vidta åtgärder för att minska risken för myggbett under sin vistelse i Mexiko.