När är orkansäsongen?

Orkansäsongen i Mexiko löper juni – november, men de allra flesta orkanerna har historiskt sett inträffat i augusti – oktober.

Orkaner är vanligare längs den karibiska kusten, man kan inträffa även längs Stillahavskusten.

mexiko resa

Finns det aktiva vulkaner i Mexiko?

Ja, de finns det. I skrivande stund bör man hålla extra koll på situationen för Volcán Colima och Popocatéptl.

Förekommer jordbävningar i Mexiko?

Ja, jordbävningar förekommer i Mexiko, så det är bra att ha en plan redo för hur man ska agera om det inträffar en jordbävning. Man bör till exempel alltid säkerställa att man vet var nödutgångarna finns så att man kan lämna en byggnad snabbt vid behov. Att använda hissen under eller direkt efter en jordbävning rekommenderas inte.

Försäkringsskydd

Åk inte till Mexiko utan en fullgod reseförsäkring som täcker de aktiviteter du ska ägna dig åt.

Tänk på att reseskyddet i den vanliga hemförsäkringen normalt är begränsat i tiden, till exempel till max 45 dagar utanför Sverige. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få veta vad som gäller för just din försäkring och om du behöver köpa till något skydd inför resan.

Se till att du vet hur du når försäkringsbolagets larmcenter från Mexiko. Det är inte roligt att behöva försöka leta upp den informationen när något väl har inträffat.

Alkohol

Det är olagligt att dricka alkohol och uppträda berusat på allmän plats i Mexiko. Hur pass strikt polisen upprätthåller denna lag varierar rejält.

Narkotika

Lagstiftningen mot narkotika är strikt i Mexiko och brott mot den kan leda till långa fängelsestraff.

Tala inte i mobiltelefonen när du kör

Det är olagligt att tala i mobiltelefonen medan man kör i Mexiko.

Trafiksäkerhet

Allmänna rekommendationer för trafiksäkerhet gäller även i Mexiko.

  • Att färdas under natten innebär statistisk sett en ökad risk för överfall och rån.
  • Ha dörrar låsta och fönster stängda under färd.
  • Inför trafikljus, välj gärna mittenfilen om möjligt, eftersom bilkapningar vid rödljus vanligen sker från sidan.
  • Undvika att parkera bilen på ödsliga och dålig upplysta platser.
  • Stanna inte för att ge hjälp till personer strandade längs vägen. Om du är oroad över någons säkerhet, ring det nationella larmnumret istället och rapportera situationen.
  • Lämna inte ditt pass i pant när du hyr ett fordon.

Fängelse

Sverige har inte något bilateralt avtal om strafföverföring med Mexiko, så om du som svensk medborgare döms till fängelse i Mexiko, räkna med att få avtjäna straffet där. Fängelser i Mexiko har generellt sett en mycket lägre standard, och högre grad av våld, än svenska fängelser.

Säkerhetsläget

Säkerhetssituationen kan ändra sig snabbt, så vår rekommendation är att man försöker informera sig om det aktuella säkerhetsläget innan avresan och sedan håller viss koll även under sin vistelse i Mexiko, särskilt om man reser runt. I skrivande stund rekommenderas extra försiktighet vid resor i Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de Mexico, Guerrero, Jalisco, Michoacán och Tamaulipas, Morelos, Nuevo Leon, San Luis Potosí, Tabasco och Veracruz.

Organiserad brottslighet

Kampen mellan rivaliserande kriminella grupper har lett till en hög våldsnivå i det mexikanska samhället, vilket får konsekvenser även för oskyldiga, även om huvuddelen av våldet berör kriminella, polis och andra delar av rättsväsendet, journalister, och militären.

Terrorism

Risken för terroristdåd från politiska eller religiösa grupper i Mexiko bedöms i skrivande stund vara låg.

Fejkade kidnappningar

Fejkade kidnappningar är inte ovanliga i Mexiko, men det är ovanligt att turister är måltavlan. Man bör dock ändå vara medveten om hur denna bluff fungerar så att man kan undvika att gå i fällan.

En fejkad kidnappning går ut på att få offret att tro att någon närstående har kidnappats och att en lösensumma måste erläggas omedelbart för att den kidnappade ska slippa undan med livet i behåll.

Det är ofta förhållandevis små belopp det rör sig om, eftersom tanken är att måltavlan snabbt ska kunna skaka fram pengarna och göra en överföring via Western Union eller liknande innan det uppdagas att ingen kidnappning har skett.

En bluffmakare kan till exempel inrikta sig på en dag då bara delar av familjen är iväg på en snorkeltur, och kontakta den kvarvarande personen för att lura denne att resten av familjen har rövats bort under utflykten. Särskilt bra fungerar förstås bluffen när de anhöriga av naturliga skäl inte går att nå via telefon, till exempel för att de är ute och dyker hela förmiddagen.

För att få veta mer om denna typ av bluff kan du läsa den här artikeln från FBI. (Den är på engelska.)

https://www.fbi.gov/news/stories/virtual-kidnapping